Bất động sản

Bất động sản

3 năm trước
Tất cả các giải pháp mà Saigon Center Real cung cấp đều được phân tích một cách chuyên sâu, hướng đến phục vụ và giải quyết những vướng mắc một cách ...
Đầu Tư - Tài Chính
Trải qua chặng đường 14 năm phát triển, Tập đoàn Saigon Center Real đã trở thành một trong những chủ đầu tư mang lại dấu ấn với sản phẩm đa dạng đáp ...
Xây dựng

Xây dựng

3 năm trước
Saigon Center Real đã không ngừng phát triển mạnh mẽ các hoạt động đầu tư xây dựng để nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn phát triển bất ...